Copyright 2011 PupPlace. All Rights Reserved.


Spot/Pluto
vkspot en jennyIMG_6921
vkkspotIMG_6920
spotIMG_6817
spotIMG_6871
vkspotIMG_6871
P1240752
Spot heet voortaan Pluto en is op 12 november geadopteerd door Fam. Boute uit Rutten.